Selecteer een pagina

Ieder jaar geeft Dimensies van Groei 2% van de omzet uit aan goede doelen. Dat doen we al vanaf de start in 2015, omdat we denken dat – ook al heb je zelf weinig – je toch kunt delen van hetgeen je hebt. In de eerste jaren was dat aandeel gering en steunden we ook maar 1 doel. In de laatste jaren zijn het er mee geworden. In 2021 hebben we onze 2% verdeeld over vier goede doelen. Welke zijn dat en waarom hebben we ze gekozen:

1. Stichting ter bevordering van Psychosynthese

Deze stichting wil psychosynthese onder de aandacht van geïnteresseerden brengen. Ons bedrijf Dimensies van Groei had niet bestaan als we voor de start ervan niet met Psychosynthese in aanraking waren gekomen. We hebben psychosynthese in de naam van dit bedrijf verwerkt: Dimensies van Groei verwijst naar de titel van een boek over psychosynthese, van de auteurs Firman & Gila (als free download in het engels hier te lezen en in het Nederlands hier. Daarom willen we graag als bedrijf Psychosynthese blijven steunen en dat kan prima via deze stichting. De stichting geeft zelf ook boeken uit, zoals bijvoorbeeld recent nog “De gemiddelde duif is dood

2.Findhorn Foundation

Dit is een spirituele leefgemeenschap in het noorden van Schotland. Ze leven vanuit drie principes die we zelf onderschrijven, maar waar we zeker ook nog in kunnen groeien: inner listening; co-creation with the intelligence of nature en work as love in action. Findhorn laat in de ruim zestig jaar van haar bestaan zien dat spiritualiteit in werk en leven, hand in hand kunnen gaan.

3. Stichting Voorgrond

Stichting Voorgrond is ons derde doel. Zij doen onderzoek naar biodiversiteit in landbouwgrond, als de zakelijke spin-off van Land van Ons, waarin je als burger land kan kopen voor herstel van landschap en biodiversiteit. Stichting Voorgrond bleek toevallig in Hilversum te zitten, waardoor het weer een lokaal tintje kreeg – iets wat we ook waarderen.

4. Stichting Hoogvliegers

Stichting Hoogvliegers is ons vierde doel. Zij verzorgen een onvergetelijke dag aan zieke en gehandicapte kinderen door met ze te gaan vliegen. Zelf een vliegtuig besturen! Een dag zonder zorgen, zonder ziekte of handicap, een dag waar ze boven zichzelf uitstijgen en meer dan bijzonder zijn, een dag die ze nooit meer vergeten.

Bomenproject Droneconsultancy

Natuurlijk zijn we vanaf augustus vanuit Droneconsultancy ook ons ‘bomenproject’ gestart, waarbij we voor elke 250 euro projectgeld een boom kopen. Dat leverde dit jaar al 153 bomen op en daar gaan we komend jaar natuurlijk mee door. 

In 2022 naar 3%

In 2022 gaan we natuurlijk door met Dimensies van Groei. We groeien als bedrijf en Marjolein is in de loop van 2021 ook volledig voor dit bedrijf gaan werken en we willen daarom iets meer doen voor de wereld om ons heen. Daarom verhogen we nu het percentage, zodat we aan het eind van dit jaar 3% van onze omzet kunnen overmaken naar goede doelen.