Selecteer een pagina

Privacybeleid

In deze verklaring lees je hoe wij je gegevens opslaan, beschermen en verwerken

VEILIGE GEGEVENSOVERDRACHT

Wij beveiligen de persoonsgegevens die we van je ontvangen.

Dimensies van Groei draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die door jou persoonlijk of via de website wordt verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Hierbij houdt Dimensies van Groei zich aan de wet en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, zoals de wet bescherming persoonsgegevens. Onze verwerkingen vallen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen, daarom zijn deze niet aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

GEGEVENSREGISTRATIE EN ALGEMEEN GEBRUIK

Artikel 1 – Informatievraag

Voor een vraag naar informatie hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen), en je telefoonnummer nodig. Wij zullen je gegevens registreren, opslaan en verwerken voor een juiste afwikkeling van je vraag. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om op een later moment weer contact op te nemen.

Artikel 2 – dienst (workshops, training, begeleiding en advies)

Als je bij ons een dienst afneemt, slaan we gegevens van je op die nodig zijn voor een goed begrip van de context. Dat zijn algemene gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, mailadres en soms financiële informatie.

Artikel 3 – Nieuwsbrief

Dimensies van Groei verzendt periodiek nieuwsbrieven, zo blijven de bij ons ingeschreven partijen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Dimensies van Groei. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeld mogelijkheid opgenomen.

Artikel 4 – Informatie website

Dimensies van Groei staat nooit in voor de juistheid en volledigheid van informatie en gegevens die op andere websites die toegankelijk zijn via de op de Website geplaatste hyperlinks en/of verwijzingen.

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Artikel 5 – het interventieplan

We nemen in het interventieplan dat wij voor elke opdrachtgever schrijven geen NAW (naam, adres, woonplaats) gegevens op. Wel staan er soms andere persoonlijke gegevens over je opgenomen. Dat is afhankelijk van de casus, maar kan bijvoorbeeld gaan over burgerlijke staat, ziektegeschiedenis, evt kinderen, kinderwens, verhouding tot religie, etc. Het zijn gegevens die we nuttig achten voor de analyse van de casus. Het interventieplan is anoniem, in die zin dat er nooit meer dan de voornaam of initialen wordt gebruikt.

De gegevens die we over je noteren, zijn genoteerd bij “stap 1 van het plan ”gegevens over de opdrachtgever” Deze paragraaf is op verzoek altijd in te zien. We bewaren het interventieplan altijd gedurende de looptijd van de opdracht en daarna nog 2 kalenderjaren. Daarna vernietigen we deze gegevens.

Artikel 6 – Cookies

Een cookie is een tekst bestandje dat via de server van een site naar jouw browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.

Dimensies van Groei gebruikt geen sessie cookies, tijdelijke- en permanente cookies.

Artikel 8 – Inzage en wijzigen van je gegevens

De gegevens die wij van je noteren kun je op verzoek inzien, wijzigen of verwijderen.

Artikel 9 – Wijzigingen in deze privacyverklaring

Dimensies van Groei kan deze privacyverklaring aanpassen. Wij raden je aan deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Artikel 10 – Herroeping en bezwaar

Je kunt bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens voor onze producten en diensten. De mogelijkheid van herroeping geldt voor de toestemming van uitdrukkelijke gegevensverstrekking, onverminderd het recht van hoger beroep en cassatie.

Artikel 11 – Vragen?

Heb je na het lezen van deze privacydisclaimer nog vragen en/of opmerkingen, dan kan je deze richten aan: admin@dimensiesvangroei.nl

Versie 1.1 d.d. 06 mei 2021